Haptonomische begeleiding, indicaties, specialisaties

Haptonomische begeleiding,

indicaties en specialisaties


Haptonomie, haptotherapie en haptonomische begeleiding zijn benamingen die wel door elkaar worden

gebruikt, evenals haptonoom, haptotherapeut en haptonomisch begeleider.

In onze drukke, rationele, op effectiviteit en prestatie gerichte maatschappij, alsook door onze opvoeding, komen onze in aanleg gegeven vermogens tot voelen soms nauwelijks tot ontwikkeling, of gaan verloren. We zijn er dan ook meer en meer aan gewend geraakt, dat gevoelens zoals bijvoorbeeld pijn, angst, verdriet en onzekerheid liever niet gezien worden door onze omgeving en vaak ook niet door onszelf. Vaak ook stoppen we deze gevoelens weg en doen we ons anders voor dan we ons werkelijk voelen. Ook wordt het steeds moeilijker emoties en gevoelens voor onszelf herkenbaar te houden, waardoor we het echte contact met onszelf en onze omgeving dreigen te verliezen.


Een gevolg hiervan kan zijn, dat we niet meer voelen wat onze eigen grenzen zijn, dat we onzeker worden en

sneller uit ons evenwicht raken en dat het moeilijker wordt zo te leven als we graag zouden willen.

De kans is dan groot, dat we ons steeds meer gaan richten naar wat er van ons wordt verwacht en naar wat

anderen van ons vragen. Door dit aanpassen vervreemden we steeds meer van onszelf.

Komen we niet aan onszelf toe maar lopen we onszelf voorbij...


Tal van klachten en problemen - zowel lichamelijk als psychisch - kunnen hier het gevolg van zijn of hierdoor

beïnvloed worden.


De haptonomische begeleiding (haptonomie, haptotherapie) is er op gericht gevoelsmatig te ontdekken wat ten

grondslag zou kunnen liggen aan uw hulpvraag en welke eigen mogelijkheden u hebt om anders met problemen

en situaties om te gaan. Begeleiding kan zinvol zijn bij vrijwel alle problemen en klachten, zowel op lichamelijk als

psychisch gebied.

In geval van ernstige psychiatrische problematiek is haptonomie vaak niet geïndiceerd.


De eerste ontmoetingen zijn vooral bedoeld om -indien mogelijk- in een direct aanrakingscontact te laten ontdekken, dat sommige problemenen niet met het verstand of ontspanningstechnieken zijn op te lossen, maar

dat men een probleem wél kan beïnvloeden als men vanuit het gevoel durft te luisteren en het onder ogen durft

te zien.

Na de eerste - min of meer verkennende - ontmoetingen wordt gekeken of verdergaande begeleiding noodzakelijk

en mogelijk is.Duur van een sessie is 50 minuten. Kosten:per 1-1-2021 € 60,-

Haptonomische begeleiding kan o.a. zinvol zijn bij:een negatief zelfbeeld en/of minderwaardigheidsgevoelens


moeite met het herkennen en uitdrukken van gevoelens


alles met het hoofd proberen op te lossen


veel piekeren, u onrustig en gespannen voelen


problemen met acceptatie of verwerking van verlies, trauma, ziekte of handicap


moeite met het aangeven van grenzen


relatieproblemen.


niet weten wat u wilt, wat u voelt of bezielt. (zingevingvraagstukken)


spanningsklachten zoals  bijv. hyperventilatie, en sommige buikklachten en keelklachten


lichamelijke klachten met een mogelijk psychosomatische oorzaak (hoofdpijn, nekklachten, buikpijn)

Onderstaande vormen van begeleiding betreffen speciale aandachtsgebieden.

Relatiebegeleiding


Bij relatiebegeleiding op haptonomische basis gaat het altijd om de begeleiding van u samen, tenzij in het proces blijkt dat bij één of

beide partners individuele problematiek speelt die eerst of

gelijktijdig begeleiding vereist. Het gaat niet om het praten óver

zaken, maar om het naar elkaar luisteren en gevoelsmatig elkaar

(weer) aanvoelen; je "verstaan" voelen.

Dit gebeurt grotendeels in de vorm van gesprekken.


Bij relatiebegeleiding hoeft het niet per sé om partners/gehuwden

te gaan; het kan ook omandere relaties gaan, bijv. de relatie

tussen twee familieleden of twee collega's.

Stervensbegeleiding


In een stervensproces kunnen zich diverse emotionele problemen

voordoen waarbij haptonomische begeleiding zinvol kan zijn.

De begeleiding richt zich niet alleen op de stervende, maar ook

op de partner en/of de naaste familie.

Indien mogelijk wordt de begeleiding gedaan op het praktijkadres,

maar als dit niet (meer) mogelijk is gebeurt dit thuis of waar men

maar verblijft. Er is niet een vaste tijdsduur per bezoek.

Dit hangt af van wat er speelt en wanneer het speelt.


Pré- en postnatale ouder- en kindbegeleiding


Al voor de geboorte is contact mogelijk tussen ouders en hun kind.

In de ouder- en kindbegeleiding op haptonomische basis gaat het

in eerste instantie om dat contact en de wijze waarop dat contact

-door beide ouders- gemaakt kan worden. Een contact, dat

behoedzaam, luisterend, liefdevol en bevestigend is.

Zo kunnen ouders en kind al voor de geboorte meer gevoel voor

elkaar krijgen, elkaar gaan herkennen en meer met elkaar

verbonden zijn. Ook ouders onderling kunnen zo meer gevoel voor

elkaar krijgen en daardoor beter weten, hoe ze er voor elkaar

kunnen zijn, hoe ze elkaar kunnen helpen. Deze wijze van omgaan

met elkaar en met het kind, het gevoel krijgen voor elkaar en het

vertrouwen op wat je voelt, is de rode draad, die terug te vinden is

in alle aspecten die bij zwangerschap en geboorte horen.

Met de begeleiding wordt normaliter begonnen rond de twintigste

week.


Een sessie duurt ca. 1 uur. Kosten per sessie: € 65,-

Copyright © All Rights Reserved